Planinsko društvo Haloze ima tako kot vsako društvo, tudi svoje prepoznavne lastnosti. Društvo ima svoj lasten logotip, svojega zavetnika Sv. Vincencija, svoj Prapor...